Kinesiska kandidatkurs-VT22 - Planeringar

Kursintroduktion

Information
Kursen innehåller sjätte terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) och skrivandet av ett examensarbete. Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

Kinesiska kandidatkurs

Information
Se detaljerad information under “resurser och aktiviteter”.

Kinesisk textläsning

Information

Innehåll
Modulen behandlar läsning, översättning, tolkning och sammanfattning av texter omfattande kinesisk prosa, poesi och facktext skriven under 1900-talet eller senare.

Kurskrav
Närvaro vid all undervisning är obligatorisk. Muntliga presentationer är ett obligatoriskt inslag i kursen.

Förväntade studieresultat finns i kursplanen.


Se detaljerad information under “resurser och aktiviteter”.

Supplemental Instruction (SI-pass)