Juristprogrammet - Planeringar

Nedan finns information för dig som är oregistrerad på en kurs (klicka på planering under resp. kurs)

Juridisk introduktionskurs

Europarätt

Statsrätt

Civilrätt A

Civilrätt B

Civilrätt C

Civilrätt D

Associationsrätt

Skatterätt

Straffrätt

Processrätt VT21

Folkrätt

Internationell privaträtt

Rättshistoria

Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt

Rättsinformatik

Allmän rättslära VT21

Examensarbete