Koreanska IV-VT22 - Planeringar

Kursintroduktion

Information
Kursen befäster och fördjupar kunskaperna i det nutida koreanska språket. Kursen gör studenterna förtrogna med sådana koreanska och västerländska handböcker som är viktiga hjälpmedel för studier av olika aspekter av det nutida Koreas kultur och samhälle.

Läsfärdighet 1

Information

Kursinnehåll
Delkursen befäster och fördjupar kunskaperna i koreansk grammatik samt övar upp textläsningsförmågan. Den består av textläsning som omfattar grammatisk analys och textanalys.

Undervisning
Undervisningen sker i form av lektioner.

Förväntade studieresultat finns i kursplanen.

Se detaljerad information under “resurser och aktiviteter”.

Läsfärdighet 2

Information

Kursinnehåll
Delkursen Läsfärdighet 2 syftar till att fördjupa kursdeltagarnas kunskaper i det koreanska språket. Delkursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaperna i koreansk grammatik och övar upp textläsningsförmågan. Den består av textläsning som omfattar grammatisk analys, textanalys och kinesiska tecken.

Undervisning
Undervisningen sker i form av lektioner.

Förväntade studieresultat finns i kursplanen.

Se detaljerad information under “resurser och aktiviteter”.

Praktisk språkfärdighet 4

Information

Förväntade studieresultat finns i kursplanen.

Se detaljerad information under “resurser och aktiviteter”.