Koreansk populärkultur i en global kontext-VT22 - Planeringar

Kursintroduktion

Information
Kursen ger en överblick över den sydkoreanska populärmusikens (eller K-pop som genren ofta benämns) historia och hur musikstilen har utvecklats och formats under de senaste två decennierna.

Vidare undersöks vilka faktorer som har varit bidragande till den globala framväxten av sydkoreansk populärkultur som tog fart i slutet på 1990-talet och numera har spridit sig över stora delar av världen. Detta fenomen, även kallad den koreanska vågen, hallyu, har kunnat frodas och expandera mycket på grund av den sydkoreanska statens aktiva roll och satsning på soft power, där export av kultur och underhållning i form av musik, tv-serier, film har varit en viktig del i nation branding.

En ytterligare aspekt som kommer att beröras är på vilket sätt den sydkoreanska regeringen har använt soft power och koreansk populärkulturs globala popularitet för att positionera sig geopolitiskt och vilka utmaningar men också möjligheter som detta kan föra med sig i relationen till grannländer som Kina och Japan.

Koreansk populärkultur i en global kontext - lektionsplanering