Koreanska IV-VT21 - Planeringar

Kursintroduktion

Läsfärdighet 1

Läsfärdighet 2

Praktisk språkfärdighet 4

Kursvärdering