Koreanska V-HT23 - Planeringar

Kursintroduktion

Information
Kursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaperna i koreansk grammatik och övar upp
textläsningsförmågan. Den övar upp förmågan att skriva texter på koreanska om såväl sociala som mer abstrakta ämnen.
1. Läsfärdighet 3, 7,5 hp:
Delkursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaperna i koreansk grammatik och övar upp
textläsningsförmågan. Den består av textläsning som omfattar grammatisk analys och textanalys. I delkursen ingår också övning i att översätta texter från koreanska samt metoddiskussion i översättningsteknik.
2. Läsfärdighet 4, 7,5 hp:
Delkursen fortsätter Läsfärdighet 3 med studier av medelsvåra texter på modern standardkoreanska. Den består av textläsning som omfattar grammatisk analys och textanalys. I delkursen ingår också övning i att översätta texter från koreanska samt metoddiskussion i översättningsteknik.
3. Skrivfärdighet, 7,5 hp:
Delkursen övar förmågan att skriva enklare förklarande texter och inlämningsuppgifter samt att läsa och diskutera koreanska texter inom olika ämnesområden baserade på kurslitteraturen.

Läsfärdighet 3

Information
Delkursen modern prosa syftar till att förbättra förmågan att självständigt läsa skönlitterära texter och sakprosa. 
Efter att ha genomgått delkursen förväntas kursdeltagarna kunna:
– självständigt läsa skönlitterära texter och sakprosa
– läsa och analysera koreansk sakprosa
Delkursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaperna i koreansk grammatik och övar upp textläsningsförmågan. Den består av textläsning som omfattar grammatisk analys och textanalys. För godkänt på kursen krävs att studenten deltar i två av tre seminarier.
Undervisningen sker i form av lektioner.
Examination sker genom skriftlig tentamen. För godkänt på kursen krävs godkänt resultat på tentamen enligt betygskriterier.

Läsfärdighet 4

Information
Delkursen modern prosa syftar till att ytterligare förbättra förmågan att självständigt läsa skönlitterära texter och sakprosa. 
Efter att ha genomgått delkursen förväntas kursdeltagarna kunna:
– självständigt läsa skönlitterära texter och sakprosa
– läsa och analysera koreansk sakprosa
Delkursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaperna i koreansk grammatik och övar upp textläsningsförmågan. Den består av textläsning som omfattar grammatisk analys och textanalys. För godkänt på kursen krävs att studenten deltar i två av tre seminarier.
Undervisningen sker i form av lektioner.
Examination sker genom skriftlig tentamen. För godkänt på kursen krävs godkänt resultat på tentamen enligt betygskriterier.

Skrivfärdighet

Information
Delkursen övar förmågan att skriva enklare förklarande texter och inlämningsuppgifter samt att läsa och diskutera koreanska texter inom olika ämnesområden baserade på kurslitteraturen.

För godkänt resultat på delkursen Skrivfärdighet ska studenten kunna
- diskutera och skriva enklare förklarande texter samt inlämningsuppgifter på koreanska.

Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och individuella uppgifter.

Skrivfärdighet examineras genom en salstentamen vid delkursens slut.