Koreanska II-VT22 - Planeringar

Kursintroduktion

Information
Kursen ger fördjupade kunskaper i den moderna standardkoreanskans formlära, syntax och praktisk språkfärdighet. Detta genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Koreanska I.

Modern standardkoreanska 3

Modern standardkoreanska 4

Praktisk språkfärdighet 2

SI-pass

Information

SI-ledare Kevin Erazo

Här hittar du material som läggs upp efter SI-PASS ("Samverkansinlärning" eller "Supplemental Instruction")

SI-passen är en hjälp i studierna. Er SI-ledare finns till för att hjälpa till med det som kan kännas svårt, det som man vill utveckla, det man vill ställa frågor kring. Det är inte obligatoriskt på något sätt, men de som varit med tidigare har alla sagt att det varit en bra hjälp.