Arabiska & MENA kandidatkurs-VT22 - Planeringar

Kursintroduktion

Information

Arabiska
Kursen innehåller sjätte terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier och leder till kandidatexamen i Mellanösterns språk och kulturer

Inom denna kurs kommer du att arbeta med ditt examensarbete. Kursen ger även en översikt över det akademiska studiet av det arabiska språket, med fokus på lingvistik och det arabiska språkets historia, samt fördjupade studier i teori och metod.

Mellanöstern- och Nordafrikastudier
Kursen innehåller fjärde terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier och leder till kandidatexamen i Mellanösterns språk och kulturer.

Inom denna kurs kommer studenten att arbeta med sitt examensarbete. Studenten kommer också att läsa en delkurs om språk och samhälle samt en uppsatsförberedande delkurs i teori och metod.

MENA Languages and Societies

Information

Inom denna kurs fördjupar studenten sina kunskaper i arabiska genom att läsa och analysera moderna arabiska texter.

Fördjupad övning ges även i att tala och skriva på modern standardarabiska. Kursen innehåller även studier om Mellanösterns medielandskap och ger ett genusvetenskapligt perspektiv på Mellanöstern och Nordafrika.

Teori och metod

Information

Om kursen
Inom ramen för denna delkurs skall studenten i samråd med en handledare välja en vetenskaplig teoretisk eller metodologisk diskurs och läsa och analysera litteratur som behandlar, för diskursen, relevant teori och metod samt ger en översikt över tidigare forskning och tillgänglig empiri.

Delkursen examineras genom en rapport på ca. 10 sidor där studenten redogör för den litteratur han/hon läst. I rapporten ska studenten redogöra för teori och metod relevant för det område han/hon valt att fördjupa sig inom, för vilka som anses vara huvudforskare inom detta område, tidigare forskning och tillgänglig empiri. Studenten ska också visa att han/hon kan se de större teman och diskurser som litteraturen för fram. I rapporten ska studenten visa att han/hon läst den valda litteraturen och att han/hon kan förhålla sig kritisk till litteraturen.

Ansvarig lärare
Elie Wardini
[email protected]

Examensarbete

Information

Om kursen
Inom denna delkurs ska studenten skriva ett examensarbete inom huvudområdet Mellanösterns språk och kulturer. Kursen behandlar de formella och teoretiska krav som ställs på ett examensarbete och ger studenten övning i att självständigt och kritiskt utföra en vetenskaplig studie.


Ansvarig lärare
Elie Wardini
[email protected]

Supplemental Instruction (SI-pass)