Juridik inom Lärarprogrammen - Planeringar

Nedan finns information för dig som oregistrerad på juridik inom Lärarprogram/eller som presumtiv student

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet för barnskötare

Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem

Grundlärarprogrammet inriktning arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarprogrammet inriktning arbete i grundskolans årskurs 4-6/samt årskurs 4-6 med profil teckenspråkig undervisning

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, antagna HT2017 och HT2018

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, antagna VT2020

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, antagna VT2017

Ämneslärarprogrammet inriktning Dans, antagna från Vt2017

Ämneslärarprogrammed inriktning mot arbete i gymnasieskolan LSAMY-GYSS, antagna VT2017

Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs 7-9 samt mot gymnasieskolan MA/NO/TK

Yrkeslärarprogrammet allmän inriktning & Yrkeslärarprogrammet med inriktning mot vård och omsorgslärare, antagna VT2021

VAL-Uppdragsutbildning yrkeslärarprogrammet, antagna HT2020 och tidigare