Juridik inom Lärarprogrammen - Planeringar

Nedan finns information för dig som är oregistrerad på juridik inom Lärarprogram/eller som student med förväntad deltagande VT2023

Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem

Grundlärarprogrammet inriktning arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarprogrammet inriktning arbete i grundskolans årskurs 4-6/samt årskurs 4-6 med profil teckenspråkig undervisning

Förskollärarprogrammet

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ämneslärarprogrammet inriktning Dans (Stockholms konstnärliga högskolan)

Ämneslärarprogrammed inriktning mot arbete i gymnasieskolan LSAMY-GYSS

Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs 7-9 samt mot gymnasieskolan MA/NO/TK

Yrkeslärarprogrammet allmän inriktning & Yrkeslärarprogrammet med inriktning mot vård och omsorgslärare

VAL-Uppdragsutbildning yrkeslärarprogrammet

Kompletterande pedagogisk utbildning KPU och Utländska lärares vidareutbildning ULVÄL Kompletterande ämneslärautbildning