Arabiska II-VT22 - Planeringar

Kursintroduktion

Information
Kursen innehåller andra terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Inom ramen för kursen kommer studenten att fortsätta studera grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax.

Utöver arabisk grammatik, ges övning i att läsa och förstå enklare arabisk text, samt i muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen innehåller även en delkurs i Mellanösterns moderna historia.

Modern Standardarabiska III (MSA)

Information

Om kursen

Denna delkurs är en fortsättning på delkursen Modern standardarabiska II, 7.5hp (som ges inom ramen för Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrikastudier I, 30hp) och behandlar även den grunderna i den arabiska grammatiken, dess form- och ordbildningslära, samt syntax. I denna delkurs ligger särskilt fokus på morfologi. Inom ramen för delkursen blir studenten i stort sett klar med det verbala systemet. Delkursen kommer även att behandla annorlunda ordföljd och mer komplicerad syntax. 

Se bifogad kursplan för examinationsform och lärandemål.  
 
Närvaro på denna delkurs är obligatorisk.

Förväntade studieresultat finns i kursplanen.

Se detaljerad information under “resurser och aktiviteter”.

 

Ansvarig lärare:
Tania Al Saadi  
[email protected]

Textläsning I

Information

Om kursen

 Inom ramen för denna delkurs kommer studenten att inledningsvis bekanta sig med enklare arabiska texter för att sedan läsa texter med mer komplicerad språkstruktur och ordförråd. Studenten kommer, utöver att arbeta med sin läsförståelse, analysera text grammatiskt.Delkursen ger också övning i att formulera meningar på arabiska, då det till texterna finns frågor som ska besvaras skriftligt. 

 

Studenten ska också läsa romanen (och bestsellern) Yacoubians hus av den egyptiske författaren Alaa al Aswany, i översättning till svenska av Tetz Rooke. Det går också bra att läsa den engelska översättningen Yacoubian building (övers. Humphrey Davies).

Se bifogad kursplan för examinationsform och lärandemål.
 
Närvaro på denna delkurs är obligatorisk.

Förväntade studieresultat finns i kursplanen.

Se detaljerad information under “resurser och aktiviteter”.

 

Ansvarig lärare

Astrid Ottosson al-Bitar  
[email protected]

Språkfärdighet II

Information

Om kursen

Denna delkurs behandlar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten. Inom delkursen ligger stort fokus på att utveckla studentens ordförråd och förmåga att bilda meningar på arabiska, i både tal och skrift. Studenten ges även övning i att förstå skriven och muntlig kommunikation på arabiska.
Se bifogad kursplan för examinationsform och lärandemål.  
 
Närvaro på denna delkurs är obligatorisk.
Förväntade studieresultat finns i kursplanen.

Se detaljerad information under “resurser och aktiviteter”.


Ansvarig lärare
Samim Elias
[email protected]

Modern history of the Middle East

Information

Om kursen

Denna delkurs ger en översikt över Mellanöstern- och Nordafrikas moderna historia och introducerar studenten för nya perspektiv och paradigm för studiet av regionens historiska utveckling och dess relation till omvärlden.

Se bifogad kursplan för examinationsform och lärandemål.  
 
Närvaro på denna delkurs är obligatorisk.

Förväntade studieresultat finns i kursplanen.

Se detaljerad information under “resurser och aktiviteter”.

Ansvarig lärare
Isa Blumi
[email protected]

SI-pass

Information

SI-ledare Edvin Bergenfalk


Här hittar du material som läggs upp efter SI-PASS ("Samverkansinlärning" eller "Supplemental Instruction")

SI-passen är en hjälp i studierna. Er SI-ledare finns till för att hjälpa till med det som kan kännas svårt, det som man vill utveckla, det man vill ställa frågor kring. Det är inte obligatoriskt på något sätt, men de som varit med tidigare har alla sagt att det varit en bra hjälp.