Kinesiska IV-VT22 - Planeringar

Kursintroduktion

Information
Kursen omfattar fjärde terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) på grundnivå. Kursen vidareutvecklar kunskaperna om Kina, Taiwan och Hongkong genom att i delkursen Kinakunskap IV problematisera det moderna samhället vad avser bl.a. kollektivt minne, identitet och den kinesiska visionen av världen.

Modern Kinesiska IVa

Information

Innehåll
Delkursen omfattar i huvudsak studier av texter på modern standardkinesiska. I samband med detta lär sig studenten att skriva, läsa och översatta ca 250 nya skrivtecken. I kursen ingår också övningar i att översatta texter till och från kinesiska. Undervisningen innehåller även en utökad teoretisk beskrivning av kinesiskans grammatik, samt praktiska övningar.

Kurskrav
För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E, samt lägst 80% närvaro.

Förväntade studieresultat finns i kursplanen.

 

Se detaljerad information under “resurser och aktiviteter”.

Modern Kinesiska IVb

Information

Innehåll
Delkursen fortsätter Modern kinesiska IV a och omfattar i huvudsak studier av texter på modern standardkinesiska. Studenten lär sig att skriva, läsa och översatta ca 200 nya skrivtecken.

Kurskrav
För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E, samt lägst 80% närvaro.

Förväntade studieresultat finns i kursplanen.

 

Se detaljerad information under “resurser och aktiviteter”.

Praktisk språkfärdighet IV

Kinakunskap IV