Koreanska III-HT23 - Planeringar

Kursintroduktion

Information
Kursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaperna om det koreanska språkets struktur samt ger grundläggande kunskaper i sinokoreanska, så kallad Hanja.  
   
1. Modern standardkoreanska 5, 5 hp: Delkursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaper i koreansk grammatik. Undervisningen innehåller en utökad teoretisk beskrivning och praktiska övningar av koreansk grammatik med fokus på avancerad meningsbyggnad. Studenten fördjupar förmågan i textläsning och översättning av enklare texter från och till koreanska.  
2. Modern standardkoreanska 6, 5 hp: Delkursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaperna i koreansk grammatik. Undervisningen innehåller en utökad teoretisk beskrivning och praktisk övning av koreansk grammatik med fokus på artighetsformer. Studenten fördjupar förmågan i textläsning och översättning av enklare texter från och till koreanska.  
3. Hanja, 5 hp: Delkursen ger grundläggande kunskaper i sinokoreanska, hanja. Studenten lär sig att läsa, skriva och förklara innebörden av ca 200 kinesiska tecken (hanja).  
4. Praktisk språkfärdighet 3, 7.5 hp: Delkursen avser att ge studenten en grundläggande tal- och förståelseförmåga avseende vardagliga sammanhang i det moderna koreanska samhället. Studenten lär sig också att skriva enklare texter på koreanska.

Modern standardkoreanska 5

Information
Delkursen modern standardkoreanska 5 befäster och fördjupar ytterligare kunskaper i koreansk grammatik. Undervisningen innehåller en utökad teoretisk beskrivning och praktiska övningar av koreansk grammatik med fokus på avancerad meningsbyggnad. Studenten fördjupar förmågan i textläsning och översättning av enklare texter från och till koreanska.    
   
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna      
- analysera koreansk grammatik med fokus på avancerad meningsbyggnad    
- analysera kursens sakprosa i koreansk skrift    
   
Undervisning sker i form av föreläsningar och gruppövningar. Delkursen examineras genom en salstentamen. För att bli godkänd på delkursen krävs lägst betyget E på salstentamen och fullgjord närvaro om 80%.

Modern standardkoreanska 6

Information
Delkursen modern standardkoreanska 6 befäster och fördjupar ytterligare kunskaper i koreansk grammatik. Undervisningen innehåller en utökad teoretisk beskrivning och praktiska övningar av koreansk grammatik med fokus på avancerad meningsbyggnad. Studenten fördjupar förmågan i textläsning och översättning av enklare texter från och till koreanska.      
     
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna        
- analysera koreansk grammatik med fokus på avancerad meningsbyggnad      
- analysera kursens sakprosa i koreansk skrift      
     
Undervisning sker i form av föreläsningar och gruppövningar. Delkursen examineras genom en salstentamen. För att bli godkänd på delkursen krävs lägst betyget E på salstentamen och fullgjord närvaro om 80%.

Hanja

Information
Delkursen ger grundläggande kunskaper i sinokoreanska, hanja. Studenten lär sig att läsa, skriva och förklara inneborden av ca 200 kinesiska tecken (hanja).

Efter genomgången kurs ska studenten kunna läsa, skriva och förklara innebörden av ca 200 kinesiska tecken (hanja).

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

Närvaro på all undervisning ar obligatorisk.

Hanja examineras genom en salstentamen vid delkursens slut.

Praktisk språkfärdighet 3

Information
Delkursen avser att ge studenten en grundläggande tal- och förståelseförmåga avseende vardagliga sammanhang i det moderna koreanska samhället. Studenten lär sig också att skriva enklare texter på koreanska.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
•    kommunicera på enklare koreanskt vardagsspråk
•    redogöra för innehållet i enklare text och audiovisuellt material

Undervisningen sker i form av föreläsningar och grupparbeten samt rollspel.

Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

Praktisk språkfärdighet 3 examineras genom 1 muntlig prov och 1 muntlig presentation.

Oral presentation: 10%
Oral exam : 90%