UB107Y/UB33UU HT21 Förskolans uppdrag-HT21 - Planeringar

Allmän kursinformation

Kursinnehåll 30/8 - 3/11

Inlämningar: examinationer, kompensationsuppgifter, och andra inlämningsuppgifter för studenter som läser kursen HT21

Omexaminationer: för studenter som läst kursen tidigare terminer

Guide till studenter - Athena, kurshemsidor, Ladok