MENA II - infosida-VT22 - Planeringar

Kursintroduktion

Information

Kursen innehåller andra terminens studier i Mellanöstern- och Nordafrikastudier.

Inom denna kurs kommer studenten att studera minoriteter i Mellanöstern och minoriteter i Sverige som har koppling till Mellanöstern. Studenten kommer även att studera medievetenskap och regionens medielandskap, samt genus och feminism i Mellanöstern.

Kursen innehåller också en modul som ger en fördjupning i ett specifikt och aktuellt tema relaterat till Mellanösternstudier.

OBS! Alla delkurser i denna kurs har separata Athena-sidor!